Fantomen

Punch Out
Kol och tuschteckning på A4
The Sea
The Sea
Kol och tuschteckning på A4
The Knight with the Horn
Kol och tuschteckning på A4
The Boy
Kol och tuschteckning på A4
Frightness
Kol och tuschteckning på A4
The Finger of Death
Kol och tuschteckning på A4
Mr. Walker
Kol och tuschteckning på A4
The PhantomKiss
Kol och tuschteckning på A4
Bright Light
Kol och tuschteckning på A4
The Giant Death
Kol och tuschteckning på A4
The Death is Near
Kol och tuschteckning på A4
The Sword of the Knight
Kol och tuschteckning på A4
The Knight is Blowing
Akrylmålning på 3D-Canvas
60 x 80 cm
The Phantomkiss in Love
Akryl och tuschteckning på A4