CV

UTSTÄLLNINGAR

Galleri Merikon i Wien 2012

Sweden Rock Festival 2013

Hilton Hotell i London 2013

Örebro Läns Museum 2014

Gallery 69 I New York 2014

Toscana Festival i Italien 2014

ILLUSTRATIONSUPPDRAG

Huset Jacobsson AB och Mörkesdottir Förlag 2017

Huset Jacobsson AB och Bokförlaget K&R AB 2018

Huset Jacobsson AB och Bokförlaget K&R AB 2019

PRISER

Konsttävling i Paris 2018

Excellence-pris mitt verk Buckorowa

Konsttävling i San Diego 2019

Finalist-pris mitt verk Two Ways to Hard Rock

Konsttävling i Paris 2020

Hederspris mitt verk Two Ways to Hard Rock

UTBILDNING

Kävesta Folkhögskola 1995-1997

Konstutbildning inom måleri och teckning

Kuben Konstskola 2003-2004

Grundutbildning för måleri och teckning

Kävesta Folkhögskola 2006-2007

Konstutbildning inom måleri och teckning

Confex i Sverige AB 2020

Certifierad Talare i Retorik

Region i Örebro Län 2020

Entreprenörskap för kulturarbetare

ÖVRIGA MERITER

Föreläsare sedan 2019

Kävesta Folkhögskola 2019

Fellingsbro Folkhögskola 2019

Teaterladan i Wadköping 2020

Gamleby Folkhögskola 2021

Litorina Folkhögskola 2022

Ädelfors Folkhögskola 2023

Ljudboksinläsning

Vittne Finns Inte 2022

Dubbelman Studio

REFERENSER

Lämnas på begäran

MEDLEM I

Bildupphovsrätt

Svenska Tecknare

error