MR. TROLLDOOM I TIDNING ÖREBROAR´N 2016

Lars illustrerar Jacobsson

Mr. Trolldoom Illustrerar Anders Jacobssons nya bok.