MR. TROLLDOOM I TIDNING ÖREBROAR´N 2015

Lars och Anders

Mr. Trolldoom och Anders Jacobsson skriver om Lars Liv.